azywany „biblią szatana”, część okultystycznej tradycji Zachodu tarot zdążył już w XVII obrosnąć czarną legendą. Zawsze budził wątpliwości i kontrowersje w naturze moralnej, duchowej i religijnej.   Talia tarota liczy sobie 78 kart, z czego karty te podzielone są na dwie grupy: Dużych (22)  i Małych Arkan (56), które podzieloneCzytaj dalej